-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm

Phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số: 4804/QĐ-BCT, phê duyệt phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.

Mục tiêu của chương trình nhằm thử nghiệm các cơ chế của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thực hiện thanh toán thật đối với một phần sản lượng điện năng mua đầu nguồn của các tổng công ty điện lực; nâng cao năng lực cho các tổng công ty điện lực và các đơn vị liên qua; đánh giá tác động, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019.

Đối tượng tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018 gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị phát điện, 5 tổng công ty điện lực, Công ty Mua bán điện và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Chu kỳ giao dịch trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018 là 01h. Chu kỳ giao dịch đầu tiên của ngày giao dịch D được tính từ 00h00 phút của ngày D. Ngày giao dịch D là ngày dương lịch hiện tại của năm dương lịch.

Chu kỳ thanh toán trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018 là 1 tháng, được tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch năm 2018.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị bố trí, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2018.

Các tổng công ty điện lực có trách nhiệm phối hợp với EVN thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các tổng công ty điện lực để thực hiện thanh toán các khoản chi phí mua điện theo thị trường  điện và theo giá quy định. Định kỳ hàng tháng báo cáo Cục Điều tiết điện lực theo mẫu quy định tại Quyết định này.

Nguồn:nangluongvietnam.vn (uyên P2 st)

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website