26oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Nhìn lại 06 sự kiện nổi bật năm 2017 của Công ty CP thủy điện Miền Trung.

Nhìn lại 06 sự kiện nổi bật năm 2017 của Công ty CP thủy điện Miền Trung.

    Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty CP thủy điện Miền Trung đã kịp thời lãnh đạo điều hành tốt công tác xản xuất kinh doanh. Kết quả Công ty đã đạt được với những con số thật sự ấn tượng: Doanh thu đạt 134% và lợi nhuận đạt 182% so với mục tiêu kế hoạch ban đầu đặt ra của năm 2017. Để thấy rõ nét hơn những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2017, chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự kiện chính trong năm như sau:

 1. Hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.
 2. Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy Điện mặt trời Cư Jut, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông. Công suất 50MW; Công trình cấp I; Điện lượng trung bình năm Eo=94,71 triệu KWh (Tần suất 65%). Tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng (Sau thuế).
 3. UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4961/UNBD-KT ngày 24/11/2017 về việc cho phép chủ trương khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời Ninh Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Công suất 50 MW.
 4. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017.
 5. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2017.
 6. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 30 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017.

  Chứng nhận EVNCHP thuộc Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017.

  EVNCHP thuộc TOP 100 doanh nghiệp bền vững năm 2017.

  EVNCHP thuộc TOP 30 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017.

  Huy (P1)

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website