23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Nhìn lại 06 sự kiện nổi bật năm 2017 của Công ty CP thủy điện Miền Trung.

Nhìn lại 06 sự kiện nổi bật năm 2017 của Công ty CP thủy điện Miền Trung.

    Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty CP thủy điện Miền Trung đã kịp thời lãnh đạo điều hành tốt công tác xản xuất kinh doanh. Kết quả Công ty đã đạt được với những con số thật sự ấn tượng: Doanh thu đạt 134% và lợi nhuận đạt 182% so với mục tiêu kế hoạch ban đầu đặt ra của năm 2017. Để thấy rõ nét hơn những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2017, chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự kiện chính trong năm như sau:

 1. Hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.
 2. Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy Điện mặt trời Cư Jut, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông. Công suất 50MW; Công trình cấp I; Điện lượng trung bình năm Eo=94,71 triệu KWh (Tần suất 65%). Tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng (Sau thuế).
 3. UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4961/UNBD-KT ngày 24/11/2017 về việc cho phép chủ trương khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời Ninh Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Công suất 50 MW.
 4. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017.
 5. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2017.
 6. Công ty CP thủy điện Miền Trung là doanh nghiệp nằm trong Top 30 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017.

  Chứng nhận EVNCHP thuộc Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017.

  EVNCHP thuộc TOP 100 doanh nghiệp bền vững năm 2017.

  EVNCHP thuộc TOP 30 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017.

  Huy (P1)

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website