-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 01/EPC-CJ: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt hệ thống Solar PV Module, Inverter, Máy biến áp 22kV, cáp đấu nối Ðến trạm 110kv – Dự án nhà máy Ðiện mặt trời Cư Jút, tỉnh Ðắk Nông

Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 01/EPC-CJ: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt hệ thống Solar PV Module, Inverter, Máy biến áp 22kV, cáp đấu nối Ðến trạm 110kv – Dự án nhà máy Ðiện mặt trời Cư Jút, tỉnh Ðắk Nông

Sáng ngày 27/2/2018, tại Văn Phòng Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã tiến hành Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 01/EPC-CJ: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt hệ thống Solar PV Module, Inverter, Máy biến áp 22kv, cáp đấu nối Ðến trạm 110kv – Dự án nhà máy Ðiện mặt trời Cư Jút, tỉnh Ðắk Nông.

Chủ trì buổi Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc, cùng với Ban Lãnh đạo Công ty và đại diện các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 01/EPC-CJ.

Đúng 9h00 phút ngày 27/2/2018, ông Trương Công Giới đại diện bên mời thầu đã làm thủ tục đóng thầu dưới sự chứng kiến của các nhà thầu tham dự Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

9h15 phút cùng ngày, ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc, đại diện chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý và tuyên bố mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đồng thời mời đại diện các nhà thầu cùng với bên mời thầu tiến hành kiểm tra niêm phong và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo đúng quy định.

Kết thúc buổi lễ, ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty gửi lời cám ơn đến các nhà thầu đã tham gia buổi Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Sau buổi Lễ mở thầu, tổ chuyên gia xét thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tham gia mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Một số hình ảnh của Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 01/EPC-CJ:

Ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Toàn cảnh Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Các nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính trước khi Bên mời thầu tiến hành niêm phong toàn bộ hồ sơ đề xuất tài chính.

Bên mời thầu tiến hành niêm phong toàn bộ hồ sơ đề xuất tài chính.

Các nhà thầu tham gia Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm cùng với Chủ đầu tư.

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website