-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Kiểm tra và khởi động không tải tổ máy số 1&2 NMTĐ A Lưới

Kiểm tra và khởi động không tải tổ máy số 1&2 NMTĐ A Lưới

Theo kế hoạch công tác đã được duyệt, phòng kỹ thuật CTCPTĐ Miền Trung đã phối hợp PXSC nhà máy thủy điện A Lưới kiểm tra các điều kiện kỹ thuật để khởi động lại tổ máy số 1 sau quá trình đại tu lần đầu tiên năm 2018, tổ máy số 2 sau tiểu tu định kỳ hàng năm.

Sau nỗ lực của PXSC và tập thể nhà máy, Công ty, quá trình đại tu tổ máy H1 đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng các yêu cầu quy định. Quá trình khởi động lại tổ máy cũng là một hạng mục quan trọng để kiểm tra, nghiệm thu động các hệ thống phụ và tổ máy; Quá trình này sẽ được thực hiện sau khi đường hầm nạp nước đạt yêu cầu và các hệ thống phụ đã sẵn sàng.

          Nhóm công tác đã tiến hành kiểm tra khu vực cửa hầm phụ 3, 4 trong quá trình nạp nước đường hầm.

Kiểm tra các cửa hầm phụ 3 và 4 trong quá trình nạp nước.

Phần nhà máy, các công tác chính đã hoàn thành, các nhóm công tác đã rút ra khỏi vị trí công tác; Tiến hành các bước kiểm tra lần cuối theo quy trình.

Kiểm tra tuabin H1 lần cuối trước khi đóng cửa hầm.

 

Đóng cửa hầm tuabin H1.

Tổ máy H1 sau đại tu lần thứ nhất đã sẵn sàng quay máy.

Cán bộ kỹ thuật PXSC và P4 họp rà soát BB trước khi chạy máy.

Toàn bộ các thiết bị, hệ thống công nghệ đã được kiểm tra, đảm bảo an toàn, đưa vào trạng thái sẵn sàng làm việc.

Thứ bảy ngày 21/04/2018 tổ máy H1 đã khởi động lại những vòng quay đầu tiên, sau quá trình kiểm tra, bảo dưỡng của PXSC.

Khởi động không tải không kích thích tổ máy số 2.

         

Ngày 21/04/2018 cả hai tổ máy H1,H2 đều đã khởi động quay không tải thành công.

Quá trình đại tu thành công đã chứng tỏ sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân của nhà máy đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo khả năng phát điện cao nhất.

Quá trình đã hoàn thành, 2 tổ máy đẫ hòa lưới chính thức vào 20 giờ ngày 25/4/2018.

P4

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website