23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » Kiểm định định kỳ năm 2017 các công tơ đo đếm NMTĐ A Lưới

Kiểm định định kỳ năm 2017 các công tơ đo đếm NMTĐ A Lưới

Ngày 04/07/2017, Công ty CP Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) đã chủ trì phối hợp với Công ty Mua bán điện, Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung tổ chức kiểm định định kỳ năm 2017 cho các công tơ đo đếm chính và dự phòng của NMTĐ A Lưới. Đây là nội dung kiểm định định kỳ hằng năm theo Quy định của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ A Lưới.

Kết quả kiểm định các công tơ đo đếm chính và dự phòng của NMTĐ A Lưới đều đạt yêu cầu kỹ thuật phục vụ đo lường, đảm bảo điều kiện phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực hiện:

Kiểm định công tơ dự phòng 2 đặt tại Phòng ĐKTT

 Kiểm định công tơ đo đếm chính và dự phòng 1 đặt tại trạm 220kV A Lưới

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website