27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » Kiểm định định kỳ năm 2017 các công tơ đo đếm NMTĐ A Lưới

Kiểm định định kỳ năm 2017 các công tơ đo đếm NMTĐ A Lưới

Ngày 04/07/2017, Công ty CP Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) đã chủ trì phối hợp với Công ty Mua bán điện, Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung tổ chức kiểm định định kỳ năm 2017 cho các công tơ đo đếm chính và dự phòng của NMTĐ A Lưới. Đây là nội dung kiểm định định kỳ hằng năm theo Quy định của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ A Lưới.

Kết quả kiểm định các công tơ đo đếm chính và dự phòng của NMTĐ A Lưới đều đạt yêu cầu kỹ thuật phục vụ đo lường, đảm bảo điều kiện phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực hiện:

Kiểm định công tơ dự phòng 2 đặt tại Phòng ĐKTT

 Kiểm định công tơ đo đếm chính và dự phòng 1 đặt tại trạm 220kV A Lưới