-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của Nhà máy thủy điện A Lưới năm 2018

Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của Nhà máy thủy điện A Lưới năm 2018

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, theo kế hoạch đã đăng ký, Phòng kỹ thuật Công ty kết hợp Trung tâm kiểm định đo lường khu vực 3 và Phân xưởng sửa chữa Nhà máy thủy điện A Lưới đã tiến hành kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt tại nhà máy.

Công tác chuẩn bị đã được thống nhất trước với các bên liên quan, do đó việc triển khai thực hiện nhanh gọn.

Chuẩn bị sơ đồ thử tải.

Tổ cơ chuẩn bị sơ đồ thử và đo lường.

Đảm bảo các quy định an toàn khi làm việc.

Trao đổi thống nhất với trưởng trạm về vị trí lắp và phương án đấu nối.

Nối thiết bị.

Đã qua nhiều đợt kiểm định và có đầy đủ trang bị do đó công tác kiểm định diễn ra nhanh chóng và thuận lợi; Đảm bảo an toàn, chính xác, đúng các quy định của Bộ, ngành.

Đỗ Việt Hùng – P4

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website