30oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL

Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số gói thầu Tên  gói thầu Giá trị gói thầu (Triệu đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Thời gian thực hiện hợp đồng Hình thức hợp đồng Nguồn vốn Nhà thầu được chỉ định thầu
37/2018/XL-AL Kiểm tra từ tính mối hàn các tấm áp vào đường ống thép của giếng đứng số 2 118,5 Chỉ định thầu rút gọn Chỉ định thầu rút gọn Quý II/2018 20 ngày Trọn gói Vốn EVNCHP

 

Công ty Cổ phần Kiểm định quốc tế AIGA

 

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website