23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » Họp thẩm định thiết kế cơ sở Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút – tỉnh Đăk Nông do Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung làm chủ đầu tư

Họp thẩm định thiết kế cơ sở Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút – tỉnh Đăk Nông do Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung làm chủ đầu tư

Họp thẩm định thiết kế cơ sở Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút – tỉnh Đăk Nông do Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung làm chủ đầu tư

Ngày 31/10/2017 tại Hà Nội, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương Chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông do Công ty cổ phần thuỷ điện miền Trung làm Chủ đầu tư với thành phần tham gia: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương (Chủ trì), đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công thương, đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (Chủ đầu tư), đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam (Tư vấn lập dự án đầu tư) và đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở).

 Thông tin chung về dự án:

   Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Cư Jút – Công suất: 50MW.

   Nhóm dự án: Nhóm B.

   Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp năng lượng, cấp I.

   Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty CP thuỷ điện miền Trung.

   Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP), địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3959110; Fax: 0236.3935960.

   Địa điểm xây dựng dự án: Thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

   Giá trị tổng mức đầu tư: 1.367 tỷ đồng.

   Nguồn vốn đầu tư: Vốn hiện có của EVNCHP (30%) và 70% vốn vay thương mại.

   Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành vào tháng 05/2019.

   Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Kỹ thuật ứng dụng Việt Nam (VATEC)

                                                                                                                                                                                       P4

 

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website