27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » HỌP THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BỔ SUNG QUY HOẠCH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

HỌP THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BỔ SUNG QUY HOẠCH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Ngày 27/03/2017 Vụ Kế hoạch – Quy hoạch thuộc Tổng Cục năng lượng tổ chức họp thẩm định bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Đây là dự án EVNCHP tìm kiếm và được UBND tỉnh Đăk Nông giao cho nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút có các thông số kỹ thuật chính:

  • Tên dự án: Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
  • Công suất thiết kế là 50MW
  • Sản lượng điện khoảng 78 triệu kW/năm
  • Vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng
  • Diện tích đất; khoảng 105 ha
  • Giải pháp công nghệ: Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút sử dụng năng lượng mặt trời biến đổi quang năng thành điện năng, với các bộ phận cơ bản cấu thành như dàn pin năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi (Inverter), hệ thống giám sát điều khiển, hệ thống trạm nâng, hệ thống truyền tải.
  • Giải pháp đấu nối: Phương án đấu nối xây dựng mới 01 trạm 110/22kV-63MVA đấu chuyển tiếp vào đường dây 110kV Đak Mil-Cư Jút. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã có công văn số 121/EVNCPC-KT ngày 09/01/2017 đồng ý chủ trương đấu nối.
  • Tiến độ dự án: Đảm bảo tiến độ đóng điện theo chủ trương hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, dự kiến vào cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Các tin liên quan