-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » Hội nghị Người đại diện EVNCPC năm 2017

Hội nghị Người đại diện EVNCPC năm 2017

Nhằm tăng cường công tác quản lý vốn và Người đại diện, đánh giá những thành tích đã đạt được của việc đầu tư vốn EVNCPC trong thời gian qua cũng như phát huy những ưu điểm, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, ngày 26/8/2017, EVNCPC đã tổ chức Hội nghị Người đại diện EVNCPC năm 2017 tại trụ sở 78A Duy Tân, Đà Nẵng.

Hội nghị Người đại diện EVNCPC năm 2017

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì; tham dự Hội nghị có Ban Tổng giám đốc EVNCPC, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên chuyên trách EVN tại EVNCPC, đại diện Công đoàn và lãnh đạo các Ban EVNCPC; Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty TNHH MTV, Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát của EVNCPC tại các Công ty con, công ty liên kết. Tham dự Hội nghị còn có các ông nguyên là lãnh đạo EVNCPC: ông Trần Đình Thanh – nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC, ông Nguyễn Minh Tiến – nguyên Phó Giám đốc PC3 (nay là EVNCPC), ông Thái Văn Thắng và Ông Lê Kim Hùng – nguyên Phó Tổng giám đốc EVNCPC, ông Nguyễn Hữu Tâm – nguyên Kế toán trưởng EVNCPC.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hồ Thăng Thu – Kế toán trưởng EVNCPC đã báo cáo về tình hình đầu tư vốn của EVNCPC, đánh giá kết quả hoạt động của các Công ty cổ phần (CTCP) trong năm 2016; công tác thoái vốn của EVNCPC giai đoạn 2017-2020; tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Theo đó, EVNCPC hiện đang đầu tư vào 05 công ty con, 09 công ty liên kết với tổng số vốn đầu tư là 2.102 tỷ đồng, chiếm 27% vốn điều lệ EVNCPC (trong đó vốn góp tại các Công ty TNHH MTV là 981 tỷ đồng, các CTCP là 1.121 tỷ đồng), lũy kế cổ tức EVNCPC thu được tính đến 30/6/2017 đạt 724,7 tỷ đồng, vốn hóa của EVNCPC tại các CTCP đến 31/7/2017 đạt 2.261 tỷ đồng, thặng dư 1.171 tỷ đồng so với vốn thực góp.

Ông Hồ Thăng Thu – Kế toán trưởng EVNCPC báo cáo về tình hình đầu tư vốn của EVNCPC, đánh giá kết quả hoạt động của các Công ty cổ phần trong năm 2016

Hoạt động SXKD của các CTCP ngày càng khởi sắc, tất cả các CTCP đều có lợi nhuận và chia cổ tức với mức cao. Có 04 CTCP đã thu hồi vượt vốn đầu tư gồm: Công ty CP Thủy điện Điện lực 3 (DRL) lũy kế cổ tức EVNCPC thu được đến nay đạt 87,68 tỷ đồng/28,9 tỷ đồng đầu tư, tỷ lệ 303,38%; Công ty CP Đầu tư & Phát triển điện miền Trung (SEB) lũy kế cổ tức EVNCPC nhận được đến nay đạt 68,9 tỷ đồng bằng tiền và 1.800.000 CP, tương ứng 18 tỷ đồng theo mệnh giá, tổng cộng 86,9 tỷ đồng, tỷ lệ 289,67%; Công ty CP Thủy điện Định Bình (DHP) tính đến nay EVNCPC đã thu được 37,85 tỷ đồng cổ tức/18 tỷ đồng vốn đầu tư, tỷ lệ 210,3%; Công ty CP Thủy điện Gia Lai (GHC) lũy kế cổ tức từ GHC đạt 9,03 tỷ đồng đạt tỷ lệ 120,4%. Các CTCP còn lại với điều kiện thủy văn thuận lợi, mức dự kiến cổ tức năm 2017 cao, EVNCPC hy vọng cổ tức thu được sẽ hoàn vốn đầu tư trong thời gian ngắn sắp tới. Việc đầu tư vốn của EVNCPC vào các CTCP thủy điện là một quyết định đúng đắn, tổng công suất lắp máy của các CTCP thủy điện có vốn góp của EVNCPC hiện nay đạt 781MW, ngoài việc góp phần đảm bảo việc cung ứng điện cho khu vực miền Trung và Tây nguyên, cổ tức EVNCPC thu được trên 100 tỷ/năm góp phần đáng kể trong tổng lợi nhuận của EVNCPC. Thành công của công tác đầu tư vốn của EVNCPC vào các CTCP hiện nay có công rất lớn của các Ban lãnh đạo EVNCPC trước đây, đứng đầu là ông Trần Đình Thanh – nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC, đã lấy sinh mệnh chính trị của mình thuyết phục cổ đông góp vốn thành lập các CTCP để đầu tư các nhà máy thủy điện, khởi đầu là Nhà máy thủy điện Drây H’Linh (DRL) và các CTCP thủy điện khác tiếp tục được triển khai sau thành công của DRL.

Báo cáo cũng nêu ra việc đầu tư vốn của PC Đà Nẵng và PC Khánh Hòa tại các công ty cổ phần. Nhìn chung việc đầu tư vốn mang lại hiệu quả tốt.

Công tác thoái vốn của EVNCPC tại các CTCP thuộc diện thoái vốn theo chỉ đạo của EVN luôn hoàn thành tiến độ EVN giao, giá trị thu về cao hơn giá trị đầu tư. Năm 2017, EVNCPC đã thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện A Vương vào ngày 22/8/2017 với giá khởi điểm là 17.000 đồng/CP, giá trúng đấu giá bình quân đạt 22.507 đồng; Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ được ủy quyền cho EVNSPC thực hiện.

Đại diện các Công ty cổ phần trình bày tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe báo cáo tham luận của Ban TC&NS về công tác quản lý Người đại diện, thành viên Ban Kiểm soát của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết; tham luận về hoạt động kiểm soát của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết của Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNCPC; báo cáo tham luận của PC Khánh Hòa về công tác điều hành hoạt động của CTCP, công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty; báo cáo tham luận của Công ty CP Sông Ba về sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược dài hạn và tham luận của Công ty CP Thủy điện miền Trung về công tác quản lý vận hành nhà máy và công tác chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh. Qua các tham luận, Hội nghị có cái nhìn tổng quan hơn về công tác quản lý vốn, hoạt động của Người đại diện, Ban kiểm soát và công tác quản lý sản xuất kinh doanh của các CTCP để có sự chia sẻ, góp ý và giúp công tác chỉ đạo của EVNCPC trong các công tác này ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân trao Giấy khen EVNCPC cho các ông nguyên là lãnh đạo EVNCPC về những thành tích, đóng góp trong việc góp vốn thành lập các Công ty cổ phần

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, EVNCPC tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các CTCP thông qua việc chỉ đạo Người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiến hành thoái vốn tại SBH theo chỉ đạo của EVN; thực hiện thoái vốn tại EVNI và GHC theo Quyết định 131/QĐ-EVN ngày 31/07/2017 của EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2017 – 2020; thực hiện qui định của EVN về Người đại diện giữ các chức danh Chủ tịch, thành viên HĐTV/HĐQT, TGĐ/GĐ, PTGĐ/PGĐ, KSV chuyên trách không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị; hoàn thiện các hợp đồng ủy quyền đối với người đại diện phần vốn của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết để ký kết trong quý 04/2017.

Khen thưởng Người đại diện EVNCPC về những thành tích đạt được trong thời gian qua

Các Công ty cổ phần sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện để xin ý kiến Chủ sở hữu cho triển khai thực hiện để phát triển bền vững và mang lại lợi tức nhiều hơn cho cổ đông trong điều kiện các nhà máy hiện hữu hiện đang vận hành tốt, nợ vay ngày càng giảm.

Ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC trân trọng cảm ơn các ông nguyên là lãnh đạo EVNCPC đã có công trong việc góp vốn thành lập các CTCP để có được kết quả như ngày hôm nay; đánh giá cao thành tích của Người đại diện và các CTCP đã đạt được. Trong thời gian tới, với điều kiện về tình hình tài chính của EVNCPC và của các CTCP tốt hơn nhiều so với giai đoạn mới góp vốn thành lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của Ban lãnh đạo EVNCPC trước đây trong việc ra quyết định đầu tư vào các dự án năng lượng, để đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế luôn tăng trưởng trên 10%/ năm như hiện nay, trên cơ sở xem xét thận trọng về tính hiệu quả của việc đầu tư.

Nguồn: cpc.vn

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website