-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Hoàn thành lắp đặt biển báo công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Hoàn thành lắp đặt biển báo công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Thực hiện quy định tại Điều 109 Luật xây dựng về việc lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng. Vừa qua, Ban Quản lý dự án đã tiến hành lắp đặt biển báo công trình Nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Biển báo lắp đặt tại vị trí trạm biến áp 110kV (trung tâm dự án) và vị trí đầu dự án hướng đi vào từ phía Bắc.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực hiện:

Lắp đặt biển báo công trình DA ĐMT Cư Jut.

Biển báo công trình sau khi hoàn thành lắp đặt.

Ban QLDA.

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website