23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Hoàn thành lắp đặt biển báo công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Hoàn thành lắp đặt biển báo công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Thực hiện quy định tại Điều 109 Luật xây dựng về việc lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng. Vừa qua, Ban Quản lý dự án đã tiến hành lắp đặt biển báo công trình Nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Biển báo lắp đặt tại vị trí trạm biến áp 110kV (trung tâm dự án) và vị trí đầu dự án hướng đi vào từ phía Bắc.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực hiện:

Lắp đặt biển báo công trình DA ĐMT Cư Jut.

Biển báo công trình sau khi hoàn thành lắp đặt.

Ban QLDA.

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website