23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018

Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại/fax/email: 0236.3959.122/hungatd@gmail.com

Mã số thuế: 0400477830.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
 • Loại gói thầu:

Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Tư vấn         Phi tư vấn        Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 1,36 tỷ đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
 • Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 • Hình thức hợp đồng: trọn gói
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy thuỷ điện A Lưới
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KHVT, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung; Lô 57B, đường số 6, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236.3959.122, Fax: 0236.3935.960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 2.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 20 triệu đồng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website