23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018

Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại/fax/email: 0236.3959.122/hungatd@gmail.com

Mã số thuế: 0400477830.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
 • Loại gói thầu:

Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Tư vấn         Phi tư vấn        Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 1,36 tỷ đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
 • Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 • Hình thức hợp đồng: trọn gói
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy thuỷ điện A Lưới
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KHVT, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung; Lô 57B, đường số 6, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236.3959.122, Fax: 0236.3935.960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 2.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 20 triệu đồng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website