26oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » EVNCHP và Cách mạng Công nghiệp 4.0

EVNCHP và Cách mạng Công nghiệp 4.0

   Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Theo Gartner, Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) xuất phát từ khái niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013. “Industrie 4.0” kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.

   Nếu định nghĩa từ Gartner còn khó hiểu, Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn đơn giản hơn về Cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau:

   “Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học”.

   Theo ông Klaus Schwab, tốc độ đột phá của Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện “không có tiền lệ lịch sử”. Khi so sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, 4.0 đang tiến triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Và chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị.

   Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung không đứng ngoài cuộc?

   Công ty xác định việc ứng dụng công nghệ 4.0 không phải ngày một ngày hai mà là quá trình lâu dài nhưng đã tiếp cận sớm.

  • Công ty thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, xây dựng chiến lược đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, quản trị và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Hầu như mọi lĩnh vực công tác của Công ty đều đã ứng dụng phần mềm và đang tiếp tục thực hiện kế hoạch bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện.
  • Công ty xác định tiếp tục khai thác, tích lũy để từng bước chuẩn bị cho 5 năm tới khi bước vào chu kỳ thay đổi mạnh mẽ hơn về trình độ công nghệ. Trước mắt doanh nghiệp tiếp tục cải thiện hiệu suất làm việc bằng chất lượng nhân viên, chất lượng quản lý công việc, đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối số và an ninh mạng.
  • Mặc dù công nghệ, máy móc đều đã tiến hóa nhưng cuối cùng vai trò của con người vẫn là quan trọng nhất. Do đó, Công ty xác định đào tạo phát triển nguồn nhân lực luôn là chiến lược được đặt ra đầu tiên. Ngoài ra, trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh thu hút nhân lực có chất lượng tay nghề cao, sáng tạo để có thể ứng dụng nhiều công nghệ hơn nữa vào trong sản xuất kinh doanh.
  • Xác định việc nắm bắt công nghệ không phải chiến lược mà là yếu tố cốt lõi, do đó từng bước đơn vị đã làm chủ công nghệ Nhà máy Thủy điện A Lưới và chắc chắn sẽ nắm bắt được công nghệ hiện đại của các nhà máy khác do Công ty đầu tư trong tương lai.

P3(Điệp)

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website