-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » EVNCHP hoàn thành kế hoạch sớm hơn 9 ngày

EVNCHP hoàn thành kế hoạch sớm hơn 9 ngày

Sản lượng và doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2016 lần lượt đạt 99,5% , 102% so với kế hoạch 11 tháng. Dự kiến đến ngày 22/12/2016 sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2016 với số liệu cụ thể như sau:

 
TT
 
Các chỉ tiêu
 
Đơn vị
Kế hoạch năm 2016
Thực hiện đến 22/12/2016
% đạt được so với 2016
1
Sản lượng điện thương phẩm
Triệu kWh
592,032
593,068
100,18%
2
Doanh thu
Triệu đồng
606.836
620.490
102,25%

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website