24oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » EVNCHP hoàn thành kế hoạch sớm hơn 9 ngày

EVNCHP hoàn thành kế hoạch sớm hơn 9 ngày

Sản lượng và doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2016 lần lượt đạt 99,5% , 102% so với kế hoạch 11 tháng. Dự kiến đến ngày 22/12/2016 sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2016 với số liệu cụ thể như sau:

 
TT
 
Các chỉ tiêu
 
Đơn vị
Kế hoạch năm 2016
Thực hiện đến 22/12/2016
% đạt được so với 2016
1
Sản lượng điện thương phẩm
Triệu kWh
592,032
593,068
100,18%
2
Doanh thu
Triệu đồng
606.836
620.490
102,25%
Thông báo
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website