23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » EVNCHP được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh TT Huế.

EVNCHP được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh TT Huế.

Trong năm 2017, với kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, EVNCHP đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận danh hiệu Doanh nghiệp suất sắc năm 2017. Thừa Thiên Huế là địa phương phát triển mạnh về du lịch. Tuy nhiên trong những năm qua, nhà máy thủy điện A Lưới nằm trên địa bàn tỉnh, hằng năm đã tham gia nộp ngân sách trên 150 tỷ đồng, riêng năm 2017 EVNCHP đã nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng, góp phần vào việc xây dựng, phát triển cho nền kinh tế địa phương.

Một số hình ảnh hoạt động:

Biểu trưng Doanh nghiệp xuất sắc năm 2017 của EVNCHP

Chứng nhận hoàn thành công tác nộp Thuế năm 2017.

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website