27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Manufacturing - Trading Activities » Operation of the H1 Unit, April 2017 of A Luoi Plant

Operation of the H1 Unit, April 2017 of A Luoi Plant

Năm 2017 quá trình tiểu tu, bảo dưỡng sửa chữa hàng năm vẫn diễn ra đúng kế hoạch và thời gian quy định, nhưng “chứa đựng” những nội dung mới, tương đương công tác sửa chữa lớn đó là: Sửa chữa lớn 02 vòi phun của tổ máy số 1, thay mới hoàn toàn 01 bộ truyền động của máy cắt 271.

Bảo dưỡng các máy biến dòng điện trạm 220 kV.

Bảo dưỡng các dao cách ly 220 kV.

buy it Thay mới tủ truyền động pha A của máy cắt 271.

Song song với khối lượng bảo dưỡng sửa chữa do nhà máy thực hiện, các gói thầu dịch vụ thí nghiệm thuê ngoài cũng được triển khai đồng bộ ngay từ đầu để tiết kiện thời gian.

CT thí nghiệm điện Miền Trung lấy mẫu dầu để thí nghiệm trước khi lọc.

PXSC phối hợp CPCETC thí nghiệm các hạng mục điện máy cắt 341.

 

Phối hợp CPCETC Thí nghiệm rơle bảo vệ khối tổ máy phát – máy biến áp H1.

Tháo các chi tiết của Piston để sửa chữa.

Lắp đặt tổ hợp vòi phun.

Lắp đặt mũi kim phun sau khi sửa chữa piston.

Kiểm tra và đóng nắp cửa thăm van cầu H1.

Thử nghiệm, kiểm tra bánh xe công tác.

Song song với công tác sửa chữa trong nhà máy, công tác đảm bảo an toàn vận hành đường dây và trạm cũng được triển khai song song. Nhà máy đã triển khai phát quang các cột và khoảng vượt đường dây 220 kV cũng như đường dây 35 kV từ nhà máy đến trạm T11 cấp điện cho khu văn phòng Hồng Hạ. Đảm bảo an toàn vận ahnhf cho các đường dây truyền tải điện.

Phát quang hành lang tuyến đường dây 35 kV.

Tất cả các khối lượng sửa chữa, bảo dưỡng và công việc phát sinh đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 ngày, đưa tổ máy số 1 vào vận hành an toàn.

Để đạt được chất lượng và vượt tiến độ 3 ngày là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm qua các mùa tiểu tu từ 2014 đến nay, kinh nghiệm “nóng” xử lý sự cố kim phun vào tháng 9/2017 vừa qua cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBNV PXSC các CBNV tăng cường.

Kết quả tiểu tu H1 cũng là một bước trưởng thành của đội ngũ CBNV PXSC hướng đến khả năng đáp ứng các yêu cầu khó khan phức tạp hơn!