24oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Lịch sử hình thành & phát triển
Lịch sử hình thành & phát triển

Định hướng chiến lược phát triển công ty từ năm 2015-2020

  • Tầm nhìn: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung phát triển bền vững, trở thành một trong những công ty cổ phần hoạt động sản xuất, kinh doanh điện hiệu quả nhất khu vực miền Trung.
  • Sứ mệnh: Cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, đề cao tinh thần hợp tác bền vững đối với cổ đông và đối tác. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, hiệu quả và nhân văn, có trách nhiệm với xã hội.

Các mục tiêu chiến lược đến cuối năm 2020:

  • Vận hành phát điện: Đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn về người, công trình và thiết bị nhằm đạt sản lượng điện trung bình nhiều năm thiết kế.
  • Thị trường điện:
    • Tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, khai thác tối ưu hồ chứa đạt doanh thu cao nhất với giá bán điện bình quân hàng năm cao hơn giá hợp đồng.
    • Trở thành đơn vị bán buôn điện và ký được hợp đồng bán/mua điện song phương với đơn vị mua/bán điện trong năm 2017-2019.
  • Đầu tư dự án: Đầu tư một hoặc hai dự án thủy điện thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên.
  • Tăng doanh thu, lợi nhuận: Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, đầu tư tài chính, hoạt động khác và tối ưu hóa chi phí nhằm đạt cổ tức hàng năm trên 10%.
Thông báo
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website