22oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » CÔNG TÁC HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT TÁI ĐỊNH CANH TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN A LƯỚI

CÔNG TÁC HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT TÁI ĐỊNH CANH TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Thực hiện quyết định số 1327/QĐ UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt phương án phát triển chăn nuôi cho các hộ dân tái định canh, tái định cư thủy điện A Lưới. Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã phối hợp với Trạm khuyến Nông Lâm Ngư huyện A Lưới đã tiến hành giao bò cho các hộ dân.

Tổng số lượng bò được giao: 73 con cho 52 hộ dân với giá trị 813.089.500 đồng.

Trạm khuyến Nông Lâm Ngư huyện A Lưới phối hợp tiêm phòng dịch bệnh và hướng dẫn cho các hộ dân tiếp tục chăm sóc. Công tác hỗ trợ ổn định sản xuất góp phần tăng số lượng đàn bò trên địa bàn huyện A Lưới và tăng thu nhập cho các hộ dân Tái định canh tái định cư Thủy điện A Lưới.

 

.

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website