-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » Công tác chuẩn bị nghiệm thu, đóng điện đường dây và trạm biến áp cấp điện thi công Dự án điện mặt trời Cư Jút

Công tác chuẩn bị nghiệm thu, đóng điện đường dây và trạm biến áp cấp điện thi công Dự án điện mặt trời Cư Jút

Sau 2 tháng thi công, nhà thầu xây lắp và Ban quản lý dự án điện mặt trời Cư Jút đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành khối lượng thi công 1,8 km đường dây 22 kV và trạm biến áp 160 kVA 22/0,4 kV cấp điện thi công. Đến cuối tháng 8, toàn bộ đường dây cơ bản đã hoàn thành, vượt qua các khu vực khá nguy hiểm, giao cắt dưới hành lang tuyến đường dây 500 kV, 110 kV.

Tuyến đường dây 22kV đã thi công xong.

Tuyến cáp ngầm 22kV đã hoàn thành.

Ngày 30 tháng 08/2018 Điện lực Cư Jút đã triển khai đấu nóng tuyến đường dây 22 kV cấp điện thi công của dự án vào lưới điện 22 kV, sẵn sàng cho công tác đóng điện xung kích đường dây và trạm trong tháng 9/2018.

Điện lực Đăk Nông đang đấu nóng nhánh rẽ lèo đường dây 22kV dự án.

Công nhân PX lưới Điện lực Cư Jút thi công đấu nóng với trang bị hiện đại.

Trạm cắt 22kV đầu tuyến.

Trạm biến áp 160 kVA 22/0,4 kV đã thi công lắp đặt xong, sẵn sàng đóng điện.

Với nỗ lực của Ban quản lý dự án và các bên liên quan, trạm biến áp cấp điện thi công dự kiến sẽ được nghiệm thu đóng điện trong tháng 9 sắp tới, cấp nguồn thi công cho khu vực trạm và toàn bộ các nhà thầu tham gia dự án.

Đỗ Việt Hùng – P4

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website