-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng các tủ hợp bộ 22kV Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng các tủ hợp bộ 22kV Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Theo tiến độ và kế hoạch đã thống nhất với Nhà thầu ALPHANAM và TGE, nhóm công tác của EVNCHP gồm các bộ phận P2, P4, P7 đã phối hợp, kiểm tra chứng kiến thử nghiệm vật tư thiết bị do nhà thầu ALPHANAM cung cấp vào giữa tháng 12/2018.

Các tủ hợp bộ máy cắt 22kV đã được chế tạo xong.

Ngày 14/12/2018 lô tủ 22kV thuộc gói thầu 02/TB-CJ đã được đưa ra vị trí kiểm tra thử nghiệm đánh giá chất lượng trước khi xuất xưởng.

Nhóm công tác đã phân nhóm và hoạt động đồng thời tại các vị trí, kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư thiết bị và đo đạc, thử nghiệm các hạng mục theo các điều khoản đã quy định trong hợp đồng.

Kiểm tra các kích thước thực tế.

Kiểm tra thao tác máy cắt.

Đo đạc thí nghiệm điện trở cách điện máy cắt 22kV.

Đo điện trở tiếp xúc (VCB).

Quá trình kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm đã được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo tính chính xác, đúng các quy định kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Kiểm tra tủ.

Với tinh thần làm việc tích cực của nhóm công tác, phối hợp tốt của nhà thầu TGE, các vật tư thiết bị đã được kiểm tra, đánh giá nhanh chóng, hoàn thành giai đoạn 1 của quá trình đặt hàng, phục vụ cho lắp đặt Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Đỗ Việt Hùng – P4

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website