25oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » CHP Lọt Vào Top 500 Doanh Nghiệp Lợi Nhuận Nhất Việt Nam

CHP Lọt Vào Top 500 Doanh Nghiệp Lợi Nhuận Nhất Việt Nam

Ngày 23/11/2017, tại Khách sạn Sheraton – Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet tổ chức Lễ Công bố 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017.
Các doanh nghiệp được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay là những đại diện đã có kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, đạt khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Trương Công Giới – TGĐ EVNCHP nhận giấy chứng nhận Profit500

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung vinh dự được lọt vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017. Nhìn lại chặng đường “xây dựng và phát triển” với bao khó khăn gian khổ, để đạt được thành tích đáng tự hào hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Cổ đông sáng lập và Hội đồng quản trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2017 công ty sản xuất được 597,307 triệu kWh điện; sản lượng điện thương phẩm đạt 593,201 triệu kWh, hoàn thành 92% kế hoạch sản xuất điện cả năm.

Doanh thu đạt 595 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2016 và đã thực hiện được 91% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 267,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHĐCĐ giao phó (221,32 tỷ đồng).

Với kết quả khả quan đạt được 9 tháng đầu năm, HĐQT công ty cũng tự tin xây dựng kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017 với kỳ vọng sản lượng điện sản xuất đạt 245,179 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 243,095 triệu kWh.Về kinh doanh, dự kiến đạt 258,5 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 122,5 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành kế hoạch SXKD đặt ra trong 3 tháng cuối năm, dự kiến cả năm 2017 Thủy điện Miền Trung sẽ đạt xấp xỉ 390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, và như thế sẽ vượt khoảng 76% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đặt ra.

Bảng xếp hạng được xây dựng với mong muốn nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn lực, tiếp cận cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng

Lộc P5

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website