29oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu

Thông báo đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ

Kế Hoạch Vật Tư - 31/05/2018

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-EVNCHP-KHVT ngày 29/5/2018 của Tổng Giám đốc […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ

Kế Hoạch Vật Tư - 31/05/2018

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-EVNCHP-KHVT ngày 29/5/2018 của Tổng Giám đốc […]

Xem chi tiết

Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 18/04/2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số gói thầu Tên  […]

Xem chi tiết

Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 11/04/2018

Tên gói thầu: Gói thầu số 06/2018/XL-AL Duy tu sửa chữa các […]

Xem chi tiết
1 2
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Liên kết website