24oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu

Thông báo đấu thầu

Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 11/04/2018

Tên gói thầu: Gói thầu số 06/2018/XL-AL Duy tu sửa chữa các […]

Xem chi tiết

Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Kế Hoạch Vật Tư - 26/03/2018

Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty TNHH Phan Triệu. Giá […]

Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 01/02/2018

0101Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới Tên gói thầu: […]

Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 31/01/2018

Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới Tên gói thầu: […]

Xem chi tiết
1 2
Thông báo
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website