23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo

Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 01/02/2018

0101Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới Tên gói thầu: […]

Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 31/01/2018

Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới Tên gói thầu: […]

Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL

Kế Hoạch Vật Tư - 30/01/2018

Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới Tên gói thầu: […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới

Kế Hoạch Vật Tư - 27/11/2017

Tên gói thầu: Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới

Kế Hoạch Vật Tư - 09/11/2017

  Tên gói thầu: Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018

Kế Hoạch Vật Tư - 27/10/2017

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung […]

Xem chi tiết
1 2
Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website