27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.

Ban Biên Tập - 15/08/2017

Công ty cổ phần thủy  điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo kết […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới

Ban Biên Tập - 20/01/2017

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung. […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Ban Biên Tập - 20/01/2017

cialis 60mg online viagra 25mg online levitra reviews webmd australian viagra online […]

Xem chi tiết
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Liên kết website