-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư

Tình hình SX - Đầu tư

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2018

Kế Hoạch Vật Tư - 11/09/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2018 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2018

Kế Hoạch Vật Tư - 06/08/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2018 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2018

Ban Biên Tập - 09/07/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2018 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2018

Kế Hoạch Vật Tư - 07/06/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2018 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2017

Ban Biên Tập - 10/01/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2017 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2017

Kế Hoạch Vật Tư - 07/12/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2017 […]

Xem chi tiết
1 2
Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website