-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư

Tình hình SX - Đầu tư

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2019

Ban Biên Tập - 06/05/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2019

Ban Biên Tập - 08/04/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2019 […]

Xem chi tiết

Đóng điện trạm biến áp nâng Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Chất Lượng Kỹ Thuật - 03/04/2019

Theo kế hoạch đăng ký đã được Trung tâm Điều độ Hệ […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2019

Kế Hoạch Vật Tư - 07/03/2019

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Giá trị […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2019

Ban Biên Tập - 13/02/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2018

Ban Biên Tập - 07/01/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2018 […]

Xem chi tiết
1 2 3
Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website