-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

HĐQT kiểm tra dự án nhà máy ĐMT Cư Jut

Huynh Nguyễn Hữu - 11/03/2019

Ngày 27/2/2019, HĐQT cùng Ban kiểm soát và Lãnh đạo Công ty […]

Xem chi tiết

Dự án điện mặt trời Cư Jút tháng 2 năm 2019

Chất Lượng Kỹ Thuật - 11/03/2019

Theo kế hoạch và tổng tiến độ Dự án nhà máy điện […]

Xem chi tiết

Đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV Công ty và Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Chất Lượng Kỹ Thuật - 11/03/2019

Theo kế hoạch công tác an toàn lao động năm 2019 và tiến […]

Xem chi tiết

Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động định kỳ tháng 2 năm 2019 tại Nhà máy thủy điện A Lưới

Chất Lượng Kỹ Thuật - 11/03/2019

Theo thông lệ, đoàn công tác phối hợp của Phòng Tổ chức […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2019

Kế Hoạch Vật Tư - 07/03/2019

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Giá trị […]

Xem chi tiết

EVNCHP họp tiến độ dự án nhà máy ĐMT Cư Jut

Huynh Nguyễn Hữu - 18/02/2019

Dự án nhà máy ĐMT Cư Jut đã được tổ chức lễ […]

Xem chi tiết
1 4 5 6
Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website