28oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2018

Kế Hoạch Vật Tư - 06/08/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2018 […]

Xem chi tiết

Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu Nhà nghỉ ca khu vận hành nhà máy Thủy điện A Lưới

Huynh Nguyễn Hữu - 27/07/2018

   Ngày 25/7/2018, tại khu điều hành sản xuất – Nhà máy […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2018

Ban Biên Tập - 09/07/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2018 […]

Xem chi tiết

Khai mạc Hội thao CNVC-LĐ EVNCPC lần thứ XIII năm 2018

Huynh Nguyễn Hữu - 19/06/2018

áng ngày 18/6, Hội thao CNVC-LĐ EVNCPC lần thứ XIII năm 2018 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2018

Kế Hoạch Vật Tư - 07/06/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2018 […]

Xem chi tiết

EVNCHP tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Huynh Nguyễn Hữu - 18/05/2018

Ngày 16/5/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 […]

Xem chi tiết
1 2 3
Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Liên kết website