22oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

Tiếp nhận vật tư thiết bị gói thầu 02/TB-CJ và 03/TB-CJ – Dự án điện mặt trời Cư Jút

Chất Lượng Kỹ Thuật - 11/12/2018

Theo kế hoạch đã thống nhất với Nhà thầu ALPHANAM, nhóm công […]

Xem chi tiết

Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty đi kiểm tra tình hình thi công dự án nhà máy Điện mặt trời Cư Jut, tình Đắk Nông.

Huynh Nguyễn Hữu - 20/11/2018

Theo định kỳ, từ ngày 16/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2018

Ban Biên Tập - 07/11/2018

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2018 […]

Xem chi tiết

HĐQT Công ty EVNCHP đi kiểm tra định kỳ hiện trường dự án nhà máy Điện mặt trời Cư Jut

Huynh Nguyễn Hữu - 25/10/2018

   Để kịp thời chỉ đạo Công ty CP thủy điện Miền […]

Xem chi tiết

Lãnh đạo EVNCHP kiểm tra tình hình triển khai gói thầu EPC dự án nhà máy ĐMT Cư Jut

Huynh Nguyễn Hữu - 24/10/2018

   Dự án nhà máy Điện mặt trời Cư Jut đã được […]

Xem chi tiết
1 2 3 4 5
Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website