27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Chiến lược - Mục tiêu

Chiến lược - Mục tiêu

Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Liên kết website