27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2017

Ban Biên Tập - 07/06/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2017 […]

Xem chi tiết

Công tác tiểu tu tổ máy H1, tháng 4 năm 2017 của NMTĐ A Lưới

Ban Biên Tập - 25/04/2017

Năm 2017 quá trình tiểu tu, bảo dưỡng sửa chữa hàng năm […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2017

Ban Biên Tập - 07/04/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2017 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2017

Ban Biên Tập - 06/03/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2017 […]

Xem chi tiết

Sản lượng doanh thu tháng 01/2017 của CHP

Ban Biên Tập - 06/02/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2017 […]

Xem chi tiết

SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12/2016 CỦA CHP

kurogane1988 - 11/01/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2016 […]

Xem chi tiết
Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 05/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Liên kết website