25oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

EVNCHP và Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhân Sự Tổ Chức - 05/10/2017

   Cách mạng Công nghiệp 4.0   Theo Gartner, Cách mạng Công nghiệp […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2017

Ban Biên Tập - 05/10/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2017 […]

Xem chi tiết

Đưa vào sử dụng nhà kho thiết bị công trình thủy điện A Lưới.

Huynh Nguyễn Hữu - 27/09/2017

   Ngày 06/9/2017 Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2017

Ban Biên Tập - 07/09/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2017 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2017

Ban Biên Tập - 04/08/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2017 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2017

Ban Biên Tập - 07/07/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2017 […]

Xem chi tiết
Thông báo
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Liên kết website