-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Các Nhà thầu EPC khảo sát hiện trường công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Các Nhà thầu EPC khảo sát hiện trường công trình nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Công ty CP thủy điện Miền Trung đang tổ chức đấu thầu gói thầu 01/EPC-CJ: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt hệ thống solar PV module, inverter, máy biến áp 22kV, cáp đấu nối đến trạm 110kV. Đây là gói thầu lớn, quan trọng nhất và là đường gant của Dự án. Để tạo điều kiện cho các Nhà thầu nắm rõ về mặt bằng dự án, các điều kiện thực tế công trình để có giải pháp thiết kế và phương án dự thầu tốt nhất, Công ty đã tổ chức đưa các Nhà thầu khảo sát thực tế thực địa dự án. Qua khảo sát, các Nhà thầu đánh giá mặt bằng dự án cơ bản thuận lợi cho công tác thiết kế, thi công, đồng thời nắm rõ hơn về phạm vi công việc của gói thầu và sự phối hợp với các gói thầu liên quan khác của dự án.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực hiện:

Nhà thầu EPC đi thực tế hiện trường DA Cư Jut.

Nhà thầu EPC đi thực địa dự án.

Ban QLDA

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website