32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » Bổ sung công tác an toàn tại đập tràn và cửa nhân nước thủy điện A Lưới.

Bổ sung công tác an toàn tại đập tràn và cửa nhân nước thủy điện A Lưới.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất luôn được lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Nhà máy quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ khi bắt đầu đưa Nhà máy vào vận hành. Một trong những nội dung quan trọng đó là hàng năm, EVNCHP luôn rà soát, lập kế hoạch khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết tại các vị trí, hạng mục công trình chưa hoàn thiện, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để đảm bảo an toàn cho người làm việc. Một số công việc đã được thực hiện hoàn thành như: Lắp đặt lan can dọc theo mương ống dầu thủy lực van cung Đập tràn; lan can an toàn tại Khu vực hai bên khe van tại Cửa nhận nước; Cầu thang, lan can đi lên cẩu trục tại Cửa nhận nước,…

Hiện nay, Phân xưởng sửa chữa thuộc Nhà máy thủy điện A Lưới đang tiến hành khảo sát, đo đạc tại hiện trường, và thiết kế lắp đặt cửa tại các lối cầu thang lên xuống cửa van cung Đập tràn vừa đảm bảo tính an toàn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Vị trí cầu thang chưa đảm bảo an toàn

Khảo sát, đo đạc tại hiện trường

Ngọc anh P7

 

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website