23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » Bổ sung công tác an toàn tại đập tràn và cửa nhân nước thủy điện A Lưới.

Bổ sung công tác an toàn tại đập tràn và cửa nhân nước thủy điện A Lưới.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất luôn được lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Nhà máy quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ khi bắt đầu đưa Nhà máy vào vận hành. Một trong những nội dung quan trọng đó là hàng năm, EVNCHP luôn rà soát, lập kế hoạch khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết tại các vị trí, hạng mục công trình chưa hoàn thiện, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để đảm bảo an toàn cho người làm việc. Một số công việc đã được thực hiện hoàn thành như: Lắp đặt lan can dọc theo mương ống dầu thủy lực van cung Đập tràn; lan can an toàn tại Khu vực hai bên khe van tại Cửa nhận nước; Cầu thang, lan can đi lên cẩu trục tại Cửa nhận nước,…

Hiện nay, Phân xưởng sửa chữa thuộc Nhà máy thủy điện A Lưới đang tiến hành khảo sát, đo đạc tại hiện trường, và thiết kế lắp đặt cửa tại các lối cầu thang lên xuống cửa van cung Đập tràn vừa đảm bảo tính an toàn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Vị trí cầu thang chưa đảm bảo an toàn

Khảo sát, đo đạc tại hiện trường

Ngọc anh P7

 

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website