-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin ngành điện » BIỂU GIÁ ĐIỆN MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/12/2017

BIỂU GIÁ ĐIỆN MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/12/2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.

 

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1.434
b) Giờ thấp điểm 884
c) Giờ cao điểm 2.570
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.452
b) Giờ thấp điểm 918
c) Giờ cao điểm 2.673
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.503
b) Giờ thấp điểm 953
c) Giờ cao điểm 2.759
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1.572
b) Giờ thấp điểm 1.004
c) Giờ cao điểm 2.862
2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông
2.1.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.531
2.1.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.635
2.2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
2.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.686
2.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.755
3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 2.254
b) Giờ thấp điểm 1.256
c) Giờ cao điểm 3.923
3.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 2.426
b) Giờ thấp điểm 1.428
c) Giờ cao điểm 4.061
3.3 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 2.461
b) Giờ thấp điểm 1.497
c) Giờ cao điểm 4.233
4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.549
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.600
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 1.858
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 2.340
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.615
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.701
4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.271
5 Giá bán buôn điện nông thôn
5.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.285
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.336
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 1.450
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 1.797
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.035
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.120
5.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.368
6 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
6.1 Thành phố, thị xã
6.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.1.1.1  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
  Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.443
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 1.494
  Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 1.690
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 2.139
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.414
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.495
6.1.1.2  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.421
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.472
Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 1.639
Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 2.072
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.330
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.437
6.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.380
6.2 Thị trấn, huyện lỵ
6.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.2.1.1  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 1.391
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 1.442
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 1.601
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 2.027
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.280
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.357
6.2.1.2  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
  Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.369
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.420
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 1.564
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 1.939
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 2.197
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.271
6.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.380
7 Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt
7.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.518
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.568
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 1.821
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.293
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.563
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.647
7.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác
a) Giờ bình thường 2.328
b) Giờ thấp điểm 1.416
c) Giờ cao điểm 4.004
8 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
8.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV
8.1.1 Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.380
b) Giờ thấp điểm 860
c) Giờ cao điểm 2.515
8.1.2 Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.374
b) Giờ thấp điểm 833
c) Giờ cao điểm 2.503
8.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA
a) Giờ bình thường 1.367
b) Giờ thấp điểm 830
c) Giờ cao điểm 2.487
8.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp
110/35-22-10-6 kV
8.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.424
b) Giờ thấp điểm 901
c) Giờ cao điểm 2.621
8.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.474
b) Giờ thấp điểm 934
c) Giờ cao điểm 2.705

 

* Trong đó:
1. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
– Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
– Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
– Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật:
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
2. Giờ cao điểm:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
– Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
– Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
3. Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.

Nguồn: Ban hành kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website