-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » 08/XL-CJ: Thi công nhà quản lý, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước, tường rào – Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

08/XL-CJ: Thi công nhà quản lý, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước, tường rào – Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 1. Tên gói thầu: 08/XL-CJ: Thi công nhà quản lý, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước, tường rào – Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.
 • Loại gói thầu
 • Giá gói thầu: 16.632.797.371 đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, ba trăm bảy mươi mốt đồng)
 • Nội dung chính của gói thầu: Thi công nhà quản lý vận hành, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước, tường rào, nhà ăn + nhà ở CBCNV và hạ tầng kỹ thuật khác.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
 1. Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến trước 09 giờ 00’, ngày 26 tháng 04 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch vật tư, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung; Lô 57B, đường số 6, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236.3959.117, Fax: 0236.3935.960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 1.500.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) với giá trị 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn)
 9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 26 tháng 04 năm 2018.
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10’, ngày 26 tháng 04 năm 2018.Tổng giám đốc
  ( đã ký)
  Trương Công Giới
Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website